IMG_2011_03_07_8342.JPG

חווית פלמ"ח משפחתית

פלמח 1.png

עוזבים את 2019 ומתגייסים לפלוגות המחץ של ישראל  - הרי הן הפלמ"ח.

ההווי, המדורה, האימונים, מפקד האש, המדורה והתה המתוק כל אילו בפעילות משפחתית בלתי נשכחת.

30 ש"ח למשתתף

נקודת מפגש: מרכז עידן (בווייז)

שעת מפגש: 16:00

לבירורים - 052-7466514