WhatsApp Image 2020-08-25 at 13.17.17.jp
WhatsApp Image 2020-08-25 at 13.17.17 (1

בשיתוף עם עמותות הנח"ל, הצנחנים והנח"ל המוצנח

  הקרב בואדי שובאש

גאים להזמינכם לאירוע לזכרם של הנופלים ולכבודם של הלוחמים בקרב בואדי שובאש. 

האיורע יתקיים בגבעת האנטנה אל מול גבעת הקרב.

בתכנית- סיפור הקרב על ידי אחד ממפקדי הכוחות, דבר נציג המשפחות השכולות, נציג עמותת הנח"ל המוצנח ונציג צה"ל.

ארץ המרדפים.jpg

האירוע יתקיים ביום ה', ה-10.9, כ"א אלול. הגעה -בווייז מעבר הבקעה. משם על דרך מערכת אל גבעת האנטנה.הנסיעה כולה על דרך סלולה, האירוע באישור ובאבטחת צה"ל.

עיתון ואדי שובאש.png
מרדף 1.jpg

על מנת לעמוד בהנחיות השמירה על הבריאות, הישיבה תהיה בקפסולות של 20 אנשים, לאחר ההרשמה תשלח אליכם הודעה על מספר הקפסולה בה אתם מתבקשים לשבת. 

אנו מבקשים לשמור על הנחיות הקורונה, לבישת מסכה ושמירה על מרחק כנדרש.

WhatsApp Image 2020-08-25 at 12.02.51.jp