top of page

שופרות בגלבוע

23.09.2020

יאיר מאור, מדריך בוגר ורכז פרוייקטים ואירועים במרכז סיור ולימוד גלבוע מעיינות

בימים אלו שהמלך בשדה ואנחנו בבידוד, בזכות הנזרת נבצר מאיתנו לצאת לסיורי סליחות אז בכל זאת נוכל לספר לכם סליחות אצלינו למרגלות הגלבוע.
לא רק 100 תקיעות.
נהוג לתקוע בימים נוראים אלו 100 תקיעות שופר בין ראש השנה ליום הכיפורים על מנת לעורר הלבבות לתשובה, ולשבר אטימות מחשבתינו קדושת ימים אלו.
ובכל זאת הנגיף המדבק יצר דבר מה חיובי שכן למרות השבת המבורכת שאיתה נכנסנו לשנה החדשה זכינו להרבה יותר מכמות תקיעות השופר הריגלה בזכות מניין המניינים בכל ישוב וקהילה.
אצלינו בגלבוע כבר נשמעו קולות תקיעה הרמים בימי קדם, בימיו של הנביא גדעון.
כאשר עלו המדיינים לפגוע עם בישראל בחרו לקבוע מחנם בעין יזרעאל הנובע למרגלות הגלבוע.
באישון ליל יצא גדעון לרגל והבין שלא כוחו ועוצם ידו אלא אמונתו ושכלו על העליונה לכן פצח בתחבולה ותכסיס וחילק את מחנהו לשלוש קבוצות המונות מאה חיילים, ביד כל אחד שופר, לפיד וכד על מנת להניס את מחנה מדיין מנחלת עם ישראל יצאו המחנות להקיף את המדינים משלושה כיוונים ובו זמנית שיברו הכדים, הוצתו הלפידים ותקעו בשופרות. חיל ורעדה אחז בחיילי מדיין ונסו אחר כבוד מן המלחמה אל הבושה ואל ביתם המרוחק מעבר לירדן.
משל לחרס הנשבר
המגיד מראצקי זצ''ל הזכיר אף הוא את גדעון בדרשתו ערב יום הכיפורים באישון ליל.
בדרשתו קורא לנו המגיד לעשות כמעשה גדעון וכך לנחול את הניצחון על יצר ולהגיע אל התשובה הרמה.
התקיעות בשופר הן החלק הראשון, מסביר המגיד, עלינו לשבר את כדי החרס שהם הלבבות שלנו!
כמו שכתב המחבר 'הן לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה' תהילים נא, יט כך עלינו להתמסר לרחשי השופר ולשפוך לבבנו בחשבון נפש אמיתי ללא בושה או חרדה, מתוך השבר הגדול תוזן הנשמה לאש גדולה מאירה כלפיד בוער המאירה שלהבת קודש וחום יראת ה''.
כך ימלא מחנה יצרנו יראה ופחד כמדיינים הנסים מפני מחנה גדעון ואנו נזכה תשובה וחשבון נפש זך ואמיתי המלא ברוח וחרב ה' ביום הכיפורים.

מחפשים סיורים בעלי משמעות ותוכן? הצטרפו אלינו בגלבוע ושאר ארצות הגליל לסיורים נוספים ארצנו היפה! פרטים וכתבות נוספות היכנסו לאתר שלנו
מרכז סיור ולימוד גלבוע מעיינות ע"ש סרן צביקה קפלן

WhatsApp Image 2022-02-10 at 23.29.35.jpeg

לפרטים נוספים והרשמה

טלפון - 04-6626512

קיבוץ מירב

מיקוד 1914800 

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page