סליחות תשפ"א

לפגוש את עצמכם דרך הארץ הטובה, מזוית שלא הכרתם